Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘valdymo ir kontrolės organų rinkimai’

100_17832015-03-31 gavau grupės bendrijos narių prašymą organizuoti susirinkimą. Remiantis LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 3 d. visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėn. pasibaigus finansiniams metams. Tačiau (daugiau…)

Read Full Post »