Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘revizorius’

101_1082-22014-11-12 planuotas susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko kvorumas. Tačiau buvo proga pasikalbėti ir pagaliau gyventojai išreiškė savo nuomonę ne tik apie netvarką po remonto darbų, bet ir apie bendrijos veiklos patikrinimą, audito įmonės samdymą bei netinkamai vedamą politiką (tikriausia bendrijoje). Taip pat buvo pasiūlymas bendriją likviduoti. (daugiau…)

Read Full Post »

100_8380_1Artėjant pakartotiniam susirinkimui, lieka daug tų pačių klausimų, kurie nebuvo laiku sprendžiami. Pirma tai revizoriaus rinkimai. Mano reikalavimą įtraukti šį klausimą į susirinkimo darbotvarkę pirmininkas vėl ignoravo, neturėdamas tam jokio teisinio pagrindo. Klausimas nėra įtrauktas skelbime dėl pakartotinio susirinkimo. (daugiau…)

Read Full Post »