Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘bendrijos veiklos patikrinimas’

G.S. bylaKodėl buvęs bendrijos pirmininkas Gediminas Šleinius visokiais būdais stengėsi išvengti bendrijos ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo? Ką jis taip kruopščiai slėpė devynis savo darbo bendrijoje metus? Kai Registrų centre buvo įregistruoti mano įgaliojimai, prisijungusi prie banko pastebėjau, kad (daugiau…)

Read Full Post »

101_1082-22014-11-12 planuotas susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko kvorumas. Tačiau buvo proga pasikalbėti ir pagaliau gyventojai išreiškė savo nuomonę ne tik apie netvarką po remonto darbų, bet ir apie bendrijos veiklos patikrinimą, audito įmonės samdymą bei netinkamai vedamą politiką (tikriausia bendrijoje). Taip pat buvo pasiūlymas bendriją likviduoti. (daugiau…)

Read Full Post »

skaidri apskaitaBendrijos pirmininkas G. Šleinius pateikė informaciją apie susirinkime planuojamos darbotvarkės klausimus, tačiau kaip įprastai ne laiku. Nesvarbu, ar jis taip elgiasi tyčia ar netyčia, svarbu tai, kad gyventojams liko tik 2 darbo dienos, ir tai yra per mažai laiko su pateikta informacija atidžiai susipažinti, ją įvertinti ir patikrinti. (daugiau…)

Read Full Post »

kaip-dirba-valdyba

indieagile.com

Kaip jau žinome 2013-09-26 bendrijos susirinkime buvo išrinkta valdyba. Ją sudaro 3 bendrijos nariai – Genovaitė, Jūratė ir Gediminas, kuris yra bendrijos, o taip pat ir valdybos pirmininkas. Minėtame susirinkime Gediminas Šleinius turėjo visas galimybes pasirinkti sau naudingus asmenis, taip reguliuodamas valdybos sudėtį. (daugiau…)

Read Full Post »

Revizijos atsakymas4x3

Revizijos komisijos 2014-10-14 atsakymas

Perskaičius ką tik iškabintą skelbimą, tampa aišku, kad revizijos komisija neatliko bendrijos patikrinimo. Juk suprantama, jei patikrinimas būtų atliktas, tai nereikėtų susirinkime svarstyti trečio darbotvarkės klausimo dėl audito įmonės samdymo ir galbūt dar papildomai už tai užmokėti. (daugiau…)

Read Full Post »

100_1327

Skelbimas apie 2014-11-12 susirinkimą

Vėl šaukiamas susirinkimas. Skaitome neseniai iškabintą skelbimą ir ką matome? Paskelbtoje susirinkimo darbotvarkėje klausimų gana daug, o kai kurie klausimai ir vėl neparuošti svarstymui. Todėl susirinkimas, kaip paprastai, gali tapti dideliu „balaganu“ ir neduoti jokių rezultatų. (daugiau…)

Read Full Post »

IMG_0072Po priverstinių atostogų dėl kojos traumos po truputį grįžtu prie įprastinio gyvenimo ritmo. Šių m. rugpjūčio mėn. man teko nemažas krūvis bendrijos veikloje. Ir ne tik man. Kartu su valdybos nare Genovaite rinkome parašus dėl bendrijos veiklos patikrinimo. Džiaugiuosi kad dirbome kartu, (daugiau…)

Read Full Post »

2014-03-26 protokolas

Mūsų bendrija jau senokai susidūrė su problemomis. Tiksliau tai vieno žmogaus, kuris netinkamai atlieka savo pareigas, problema. Bendrijos pirmininkas Gediminas Šleinius iki šiol galimai nežino, nesupranta arba nenori pripažinti elementarių bendrijos valdymo principų. (daugiau…)

Read Full Post »

101_0343 -1„Situacija amžinai nesitęs…“ rašė vienas iš svetainės komentatorių. Ir pasirodė, kad jis yra teisus. Bendrijoje artėja pasikeitimai. Sulaukėme ne tik dviejų metų svetainės sukaktuvių, bet ir tokio skelbimo laiptinės skelbimų lentoje.

Pirmas darbotvarkės klausimas – bendrijos pirmininko perrinkimas. Ir tai be galo įdomu, prisiminus (daugiau…)

Read Full Post »